Vores mission

Vores mission, som blev skrevet i 1960, foreskriver, at vi først og fremmest skal bidrage til menneskers trivsel. Mere end et halvt århundrede senere fungerer missionen stadig som vores etiske rammer og inspiration for vores medarbejdere verden over. Den vejleder os i vores daglige arbejde og minder os om, at vores indsats forandrer livet for millioner af mennesker hvert år.

Medtronics mission

At øge menneskers velfærd ved brug af biomedicinsk teknik inden for forskning, udvikling, produktion og salg af udstyr som lindrer smerte, giver bedre helbred og forlænger livet.

  • At vokse inden for de biomedicinske områder, hvor vi har størst styrke og kompetence. At knytte personer til os og have faciliteter, der bidrager til at styrke disse områder. At øge kompetencen kontinuerligt inden for vores satsningsområder gennem uddannelse og tilegnelse af viden. At undgå områder, hvor vi ikke kan tilføre noget unikt og værdifuldt. (Se Vores behandlingsområder for at få mere information om vores terapier.)

  • Altid at bestræbe os på, at vores produkter skal have den højest mulige pålidelighed og kvalitet. At være et forbillede for andre selskaber og være anerkendt for vores loyalitet, ærlighed, integritet og service. (Se Kvalitet for at få mere at vide om vores førende position i branchen inden for dette område).

  • At få en rimelig fortjeneste på den løbende drift for at indfri vores forpligtelser, opretholde væksten og nå vores mål. (Find ud af mere under Investor)

  • At værdsætte medarbejdernes personlige indsats ved at tilbyde ansættelsesvilkår, der giver personlig tilfredsstillelse gennem opnåede resultater, tryghed, karrieremuligheder og muligheder for at få del i selskabets succes. (Find ud af mere under Karriere)

  • At udvise samfundsmæssigt engagement og ansvar. (Find ud af mere under Socialt ansvar)
Last updated: 27 Feb 2014

Section Navigation

Additional information

Årsrapport 2013

Delivering Solutions. Advancing Healthcare.

Medtronic Annual Report 2013

Se eller hemte Medtronic Annual Report 2013

Denmark