Diabetes

Diabetes er Medtronics femte største forretningsenhed. I mere end 30 år, har vi hjulpet mennesker med diabetes med at håndtere deres glukoseniveauer og lever længere og sundere. Vi tilbyder et integreret diabetes styringssystem med insulinpumpe, kontinuerlig glukosemonitorering (CGM), insulindosering og værktøjer til styring af behandlingen. Et integreret system kan resultere i bedre glukosekontrol sammenlignet med multiple daglige injektioner (MDI), så risikoen for langsigtede komplikationer og effekten af hypoglykæmi kan blive reduceret. Det øger også vores forspring på vejen mod at udvikle en kunstig bugspytkirtel – et insulindoseringssystem i et "lukket kredsløb".

Produktkategorier

Insulinpumper

Insulinpumper leverer doser af insulin som er afpasset kroppens behov. Pumpen er på størrelse med en mobiltelefon – bæres uden på kroppen (ikke implanteret) og kan hæftes på et bælte, lægges i lommen og gemmes under tøjet.

Sygdomme


Kontinuerlig glukosemonitorering

Med kontinuerlig glukosemonitorering (CGM) får diabetespatienter et mere fuldstændigt billede af deres glukoseniveauer, hvilket kan føre til bedre behandlingsbeslutninger og optimeret glukosekontrol1,2. CGM måler glukosenivauerne i realtid hele døgnet rundt. CGM viser hvilken vej glukoseniveauerne bevæger sig - tidlig advarsel om kommende lave og høje niveauer, alarmer for lave og høje niveauer, mens patienten sover og informationer om hvordan mad, fysisk aktivitet, medicin og sygdom påvirker glukoseniveauerne.

CGM-systemet består af:

  • En glukosesensor, der indsættes under huden og måler glukoseniveauerne.
  • En sender sender glukosedata fra sensoren til insulinpumpen via trådløse radiofrekvenssignaler (RF).
  • En insulinpumpe, som viser glukoseniveauerne på pumpens skærm og advarer brugeren, hvis den registrerer, at glukoseniveauet er tæt på at være for højt eller lavt.

Sygdomme


Insulindosering

En vellykket behandling med insulinpumpe afhænger af, at der vælges et sikkert og pålideligt infusionssæt og -reservoir, som passer til diabetespatientens livsstil. Vores infusionssæt og -reservoirer er nøje testet for at sikre ensartet insulindosering. Deres unikke design gør det muligt at ændre sættet hurtigt og nemt.

Sygdomme


Værktøjer til behandlingshåndtering

Vores online-software til styring af diabetesbehandling samler kritiske oplysninger fra patientens insulinpumpe, kontinuerlig glukosemonitor og glukosemåler. Den konverterer dataene til rapporter, som gør det nemt at forstå hvilken effekt insulin, kulhydrater og motion har på glukoseniveauet. Den gøre det desuden muligt for sundhedspersonalet at læse patientens data via en computer på hospitalet.

Sygdomme


Flere oplysninger
Se vores hjemmeside www.medtronic-diabetes.dk.

Last updated: 12 Oct 2014

Section Navigation

Additional information

Årsrapport 2013

Delivering Solutions. Advancing Healthcare.

Medtronic Annual Report 2013

Se eller hemte Medtronic Annual Report 2013

Denmark