Cardiac Rhythm and Heart Failure (CRHF)

CRHF er den ældste og største af Medtronics forretningsenheder. Vores arbejde inden for hjerterytmebehandling går tilbage til 1957, da medstifter Earl Bakken udviklede den første praktiske hjertepacemaker til at behandle unormal langsom hjertefrekvens. Efterfølgende har vi udvidet vores ekspertise inden for elektrisk stimulering til behandling af andre hjerterytmeforstyrrelser. Vi har også bevæget os inden for sygdomskontrol ved at indbygge diagnoseværktøjer og monitoreringsegenskaber i meget af vores udstyr.

Produktkategorier

Kataterbaserede ablationssystemer

Disse systemer omfatter et kateter (en tynd, fleksibel wire), med en oppustelig ballon eller forskellige elektroder, som indføres i kroppen via et lille snit i lysken og manøvreres frem til åbningen af v. pulmonalis i hjertet. Udstyret enten nedkøler eller opvarmer vævet, hvilket danner et ar. Dette ar deaktiverer de uønskede elektriske kredsløb, som bidrager til unormale hjerteslag (forkammerflimmer).


Implanterbare resynkroniseringspacemakere og -defibrillatorer (CRT-P og CRT-D)*

Disse enheder, der typisk implanteres øverst i brystkassen, overvåger og synkroniserer frekvensen i venstre og højre hjertekammer for at optimere pumpeevnen.

Sygdomme


Implanterbare defibrillatorer (ICD)*

Disse enheder, der typisk implanteres øverst i brystkassen, er udviklet til at overvåge hjerterytmen og behandle hjerter, som slår for hurtigt, ved hjælp af små elektriske impulser og/eller chok. Ud over selve enheden implanteres der små ledninger til to formål: at sende datasignaler fra hjertet til enheden og sende elektriske impulser til hjertet


Implaterbare pacemakersystemer*

Disse enheder, der typisk implanteres øverst i brystkassen, overvåger hjerterytmen og behandler hjerter, som slår for langsomt. Enhederne sender små elektriske impulser til hjertet efter behov for at regulere hjerterytmen.


Implanterbar hjertemonitor*

Disse små enheder, der typisk implanteres lige under huden på venstre del af brystkassen, overvåger løbende hjerterytmen og registrer den enten automatisk eller ved hjælp af en håndholdt enhed for at diagnosticere årsagen til uforklarlig besvimelse eller unormal hjerterytme.


Fjernovervågningssystemer til implanterbare hjerteenheder*

Disse systemer forbinder vores implanterbare enheder med læger via internettet. Det sætter lægerne i stand til at foretage en omfattende analyse af alle de data, der er lagret i patientens enhed, ligesom hvis patienten selv mødte op hos lægen.

*Brugsvejledningerne indeholder en liste af indikationer, kontraindikationer, forholdsregler, advarsler og mulige uønskede hændelser

Last updated: 12 Jan 2015

Section Navigation

Additional information

Årsrapport 2013

Delivering Solutions. Advancing Healthcare.

Medtronic Annual Report 2013

Se eller hemte Medtronic Annual Report 2013

Denmark