Samfundsmæssigt engagement og ansvar

Medtronics mission er at lindre smerte, genoprette sundhed og forlænge liv. Men vores mission kræver også, at vi som virksomhed er en god samfundsborger.

Hos Medtronic er der lang tradition for at give - en tradition, som vi har lagt stor vægt på, siden virksomheden blev grundlagt i 1949. I årenes løb har vi bidraget med mere end 400 millioner dollars til samfund i hele verden.

Medtronic Foundation står for donationer til velgørenhed. Vores mission er at forbedre sundheden i samfundet ved at målrette vores ressourcer mod de områder, hvor vi kan bidrage positivt.

Vi giver, fordi vi finder det rigtigt at dele vores ressourcer med samfundet. Ved at samarbejde med vores nærsamfund bliver vores indsats konkret, og samtidig bidrager vi til en sund og produktiv livsstil. Programmer, der hjælper de svagest stillede, har førsteprioritet i alt vores arbejde.

2012 års filantropiska rapport från Medtronic Foundation

Medtronics Velgørenhedsrapport for 2014

Læs mere

I Europa er tildelingen af bevillinger fra Medtronic Foundation opdelt i fire programmer:

CommunityLink, som støtter programmer i lande, hvor Medtronic har mange ansatte, inden for områderne sundhed, uddannelse og velfærd.

HeartRescue, som støtter forebyggelse og behandling af akut hjertestop.

MedLink, som baner vejen for adgang til medicinske ydelser af høj kvalitet ved at uddanne sundhedspersonale i regioner med kritiske sundhedsbehov.

Medtronic Foundations flagskib i Europa er Patient Link,, som blev indført for at imødekomme behovet for behandling hos mennesker med kroniske sygdomme og lidelser. Patient Link-programmet samarbejder med nationale og internationale patientorganisationer, som uddanner og støtter patienterne og deres familier og taler deres sag.

Prioriterede områder i Patient Link-programmet: I samarbejde med vores Patient Link-organisationer:

  • Gør vi patienterne i stand til at tage aktiv del i egen behandling, især i behandlingen af hjerte-karsygdomme, smerte, diabetes og bevægelseslidelser.
  • Får vi fat på patienter fra kulturelle samfund, som ikke har haft adgang til sundhedsoplysning og behandling.
  • Støtter vi patienter igennem svære og følelsesbetonede tider.
  • Inddrager vi samarbejdspartnere i sponsorering af programmer.
Last updated: 27 May 2015

Section Navigation

Additional information

Denmark